Vapaa-ajan liikunta ja urheilu ovat terveyttä edistäviä

Aseet ja patruunat aseisiin ovat metsästäjälle tuttuja

Turvallinen metsästys edellyttää ampumataitoa ja aseiden tuntemusta. Molempia taitoja voidaan harjoitella, kuten vaikkapa saamalla opetusta kokeneemmalta metsästäjältä tai harjoittelemalla paikallisella ampumaradalla. Tervetuloa metsästyksestä kertovan blogiartikkelin pariin.

Suomessa, kuten monessa muussakin maassa, metsästys on luvanvaraista. Metsästämään pääsee vain jos täyttänyt 18-vuotta ja on suorittanut hyväksytysti metsästyskortin. Metsästyskortin saa kun suorittaa metsästystutkinnon. Tutkinnon voi suorittaa osallistumalla koulutukseen, joita järjestävät riistanhoitoyhdistykset. Nämä noin 12 tunnin kurssit ovat vapaaehtoisia. Voit myös opiskella itsenäisesti. Metsästäjän tutkinto kokeeseen kuuluu 15 riistalajientunnistukseen liittyvää kysymystä ja loput kysymykset ovat monivalintatehtäviä lainsäädännöstä. Metsästäjän tutkinnon tarkoituksena on osoittaa että hallitset metsästykseen tarvittavan teorian ja tunnistat Suomen yleisimmät riistalajit. Kun taidot ja tekniikka ovat hallussa voi metsästäjä hankkia aseen, joka sopii omiin tarpeisiin. Metsästysase valitaan sen mukaan, että minkälaista riistaa sillä on tarkoitus metsästää. Metsästysaseita ovat esimerkiksi kivääri, metsästysjousi ja haulikko. Haulikko sopii parhaiten pienemmän riistan metsästykseen ja yleisin haulikko on 12-kaliiperinen. Kiväärejä on monen kokoisia, pienoiskivääri on tarkoitettu pienemmän riistan metsästykseen, kuten pyy, sorsalinnut ja minkit. Tarjolla on myös suuremman riistan metsästykseen sopivia kiväärejä, kuten hirvikivääri. Metsästysaseen valinnassa osaavat opastaa ja auttaa asiantuntevat aseliikkeet. Myös patruunat aseisiin saat asekaupasta tai jopa retkeilykaupasta. He opastavat myös patruunojen valinnassa. Kun puhutaan patruunasta, tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hylsystä, luodista, ruudista sekä nallista. Esimerkiksi Suomen Ase ja Retkeily myy patruunat aseisiin.

Patruunat aseisiin ja aseet tulee säilyttää asianmukaisella tavalla

Ennen kuin lähdet ostamaan asetta, sinulla täytyy olla aselupa, jonka saat poliisilta. Lupa tulisi hakea ajoissa, aseluvan käsittelyyn voi kulua useita kuukausia. Lupapäätökseen vaikuttavat negatiivisesti aikaisemmat lain rikkomukset. Eniten lupia hankitaan metsästyksen tai urheiluammuntaan. Oli aseesi millainen tahansa, täytyy sinulla olla hyvä tietämys aseiden ja patruunoiden hallussapidosta sekä niiden lainsäädännöistä. Ampuma-aseet ja patruunat on säilytettävä asianmukaisella tavalla, tähän on myös omat säädöksensä ampuma-aselaissa. Ensisijaista on että aseita ja patruunoita ei tule jättää valvomatta ja ne tulee säilyttää lukittuna. Aseiden ja niiden patruunojen ei tulisi olla helposti saatavilla ja pääsy aseisiin tulee olla ainoastaan henkilöillä, jolla on lupa niihin.


jaa